Psychick Witch – Cosmic Botanists - FullMoon - CZ

Psychick Witch – Cosmic Botanists

Novozélandský hlukař Psychick Witch vnímá hudbu
jako omezující dogma, jedna z jeho dřívějších nahrá­
vek nesla přímo název This Is Not Music. Jeho svobo-
domyslné lomozící plochy ale přece jen vykazují zna-
ky rockového tvaru uvězněného za tu více, tu méně
prostupnou hlukovou stěnou. Okultnem zavánějící
Cosmic Botanists skýtají přese všechnu neander-
tálskou neurvalost tvar tak přesvědčivý, že na konci
poslechu už po vysvobození nebude toužit ani poslu-
chač, ani ty rockové písničky, které někdo nekompro-
misně zazdil. Hluck magick. Užívejte rituálně.

napisal Viktor Palák
publikovane v hudobnom časopise FULLMOON 71 - 3/2017