1677

1677


Každé nové vydanie domáceho la-belu Sky Burial Productions je za-ručenou lahôdkou pre všetkých zbe-rateľov MC formátu. A to nielen po stránke vizuálnej (v tomto smere krá-ča nahrávka v stopách najlepších tra-dícií), ale hlavne po stránke ob-sahovej, ak pravdaže patríte k vyz-návačom bizarných zvráteností v štý-le noise / industrial / ambient. A v tomto smere snáď nahrávka 1677 ani nemohla sklamať. Jedná sa totiž o kolaboráciu telies 900 PIESEK a 777 BABALON (v ich prípade ide už o 3 recenziu v aktuálnom čísle UPF!). Ako teda toto spoločné snaženie sa o umelecké vyjadrenie dopadlo? Prekvapení budú iste tí, ktorí poznajú najnovšiu tvorbu BABALON. Nahrávka 1677 totiž až na malé a skôr ojedinelé momenty totiž prináša čistý a ne-falšovaný noise v celej jeho krásne ohavnej zvrátenosti. Už prvá (a najdlhšia) zvuková stopa „The Shrine Of Nothingness“ je ultimánym výevom týh najdesuplenjšíh nočýh mô akoby vystupujúich priamo z Goyovýh obrazov. Koniec koncov za vštko hovoríužsamotnýnáov Sväyň Ničty. Presne takéo pocity tento track navodzuje. Nie je to ničiné ako precházka desivýi katakombami totánej Prádnoty, kedy je váščs neúrosne odmeriavanýapatickýi úermi kovovýh Skele-tonov. Druhá stopa „Aum Shiwa“ svojim monotónym huko-tom v ktorom sa snúbi desivosť predchádzajúceho zážitku s klamlivou nádejou kľudného ambientného pohladenia možno spočiatku vyvoláva pocit bezpečia a oddychu, no kdesi v pozadí stále počujete neúprosné dunivé volanie neodvratného konca. Napriek tomu (alebo možno práve preto) sa v mojich očiach
práve táto suita rovná vrcholu celej kolekcie. A potom tu je ešte záverečné rozlúčenie „DMT“, prostrednítvom ktoréo opäťvláu preberáničí nerušnýnoise ukončjúi celétoto krá-sne ohavné dielo za zvukov tečúcej vody odnášajúcej so sebou aj posledné zvyšky zdravého rozumu. Pre zberateľov je táto 49 kusová MC edícia rozhodne povinnosťou, ak už pre nič iné, tak len pre jej výstavné prevedenie. No skutočná krása ukrývajúca sa pod povrchom rozhodne nie je pre každého.

napisal "Dagon"
- publikovane v ug casopise Unhoy Pagan Fire 6/2016